Slå på Vault-Tec Workshop i Østsektor

Anonim

Denne søken utløses når du aktiverer Vault 88 Radio Beacon som en del av A Model Citizen. Det krever at du slår på verkstedene i tre andre sektorer av hvelvet. Lås opp disse verkstedene vil utvide det byggbare området og koble dem til.

Innholdsfortegnelse

Slå på Vault-Tec Workshop i Østsektor

Slå på Vault-Tec Workshop i Nordøst-sektoren

Slå på Vault-Tec Workshop i Nordsektoren

Slå på Vault-Tec Workshop i Østsektor

Østsektor Workshop kan nås ved å fjerne en rockslide som blokkerer tunnelen under østsektorskiltet.

Du må finne kontrollpanelet før du kan aktivere noen av verkstedene. Pick-up Øststyrets kontrollkomité i rommet til høyre ved enden av tunnelen avslører rockslide.

Følg veipunktindikatoren gjennom tunnelene for å komme til verkstedet. Du kommer over noen Ghouls, en legendarisk Mirelurk, en Mirelurk Hunter og en Mirelurk-dronning som holder østersektorens verksted.

Etter å ha aktivert Østsektor Workshop, gå tilbake til rommet du fant styret. Gå gjennom åpningen i betongveggen og skrap kalksteinen for å avsløre en hul full av uran. Forbered deg på en god mengde radscorpioner og stråling.

Slå på Vault-Tec Workshop i Nordøst-sektoren

Skrap klippeskjæret til venstre for Nord-Østsektorskiltet for å finne en byggeplass som myrder med muldyrtermødre.

Gjør deg gjennom byggeplassen og inn i smuss tunnelene. Du kommer over en fly av konkrete trapper. Før du går opp, kontroller du rommet til venstre for å finne styringsstyret i Nordøst-Øst på en hylle.

Den konkrete trappen fører deg til et område med noen Ghouls. Kom tilbake til trapptrappen i dette området etter at du har aktivert verkstedet.

Hodet gjennom hullet i veggen og inn i en tunnel som fører deg ut til et område med utsikt over et annet byggeplass der den nordøstlige sektoren er.

Mer uran kan bli funnet ved å skrape nærliggende kalksteinvegger. Gå tilbake til rommet med tretrappen. Skrap barrikaden oppe for å avsløre University Point Pharmacy med en rød dør tilbake til Commonwealth. Avslutte bygningen vil sette deg i University Point.

Slå på Vault-Tec Workshop i Nordsektoren

Nordsektoren finner du i området bak Oversetters originale pult og kan nås ved å fjerne fjellskredet til høyre for nordsektorskiltet.

Eliminer det avslørte området med flere muldråter og fortsett å gå inn i en gammel t-banestasjon med noen Ghouls.

Følg togsporene til den andre enden av tunnelbanetunnelen - du vil se et tog som er oppreist - for å finne styret i Nordsektoren på en container på midtplattformen. Det er en barrikaded inngang overfor kontrollpanelet.

Følg veipunktindikatoren ut av t-banestasjonen og inn i en tunnel som åpner opp til en byggeplass hvor Nordsektorens verksted er.

Fjerning av barrikaden som ligger på midtplattformen hvor du fant kontrollpanelet, fører deg til et manhole under Milton General Hospital og en annen tilbake tilbake til Commonwealth.

Aktivering av alle tre Workshops vil fullføre Utforsk Vault 88.

En modellborger

Hovedinnholdsfortegnelse

Makt til folket